Til hovedinnhold

Animaliebiprodukter fra behandling av spillvann

Det stilles krav til behandling av spillvann i slakterier og animaliebiproduktvirksomheter.

Faglig oppdatert

Innhold på denne siden

  1. Forbehandling av spillvann i virksomheten
  2. Animaliebiprodukter, inkludert blod og melk, kan ikke dumpes via spillvann
  3. Animalsk materiale som oppstår fra behandling av spillvann
  4. Animalske biprodukter fra behandling av spillvann er forbudt som fôrmidler