Hvordan håndtere kjøkken- og matavfall fra transportmidler i internasjonal trafikk?

Kjøkken- og matavfall er animalsk biprodukt. Kjøkken- og matavfall fra internasjonal trafikk er plassert i den kategorien av animalske biprodukter som har høyest risiko (kategori 1) fra det øyeblikk det havner på norsk jord og må håndteres i samsvar med kravene som gjelder for kategori 1-materiale.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Kjøkken- og matavfall
  2. Internasjonal trafikk
  3. Forurensingsforskriften og avfallsplaner i havner
  4. Forurensingsregelverk og lufthavner (flyplasser)
  5. Regelverk om animalske biprodukter
  6. Håndtering av animalske biprodukter