Servicebåter som kverner og ensilerer dødfisk skal godkjennes

Servicebåter kverner og ensilerer dødfisk i akvakulturanlegg. Dette er godkjenningspliktig mellomliggende aktivitet etter animaliebiproduktregelverket. 

Faglig oppdatert

Innsamling, sortering, kverning og ensilering av dødfisk skal utføres på en måte som hindrer spredning av fiskesykdommer og sikrer sporbarhet. Rutinene skal være dokumentert i internkontrollen.

Krav til opptak og håndtering av dødfisk i oppdrettsanlegg