Til hovedinnhold

Afrikansk svinepest er påvist i Sverige – svært viktig med godt smittevern

Afrikansk svinepest er påvist hos flere villsvin i Sverige. Det er viktig at du som har svin har godt smittevern, og at du har lav terskel for å melde ifra til Mattilsynet ved mistanke om sykdom.

Faglig oppdatert

Dersom afrikansk svinepest blir påvist i dyreholdet ditt, vil det ikke bare få konsekvenser for deg og dine dyr. Det vil også få store konsekvenser for alle som driver med svin i en omkrets på minst 10 km rundt dyreholdet ditt og for hele svinenæringen. I tillegg vil det få konsekvenser for folk som til vanlig ikke jobber med eller er i kontakt med svin. Les mer om aktuelle tiltak ved påvisning av afrikansk svinepest i Norge.

Smittevern på gården

Du som har svin, er smittevernsjef i ditt anlegg. Den aller viktigste jobben du kan gjøre for å hindre smitte i din flokk, er å tenke forebygging i alt du gjør. De fleste sykdommer kan overføres fra et smittet dyr til et annet FØR sykdomstegn opptrer, tenk på det hver gang du går inn og ut av fjøset ditt. Nå som afrikansk svinepest er påvist i Sverige, er det viktig at du som har svin tenker nøye gjennom smitteverntiltakene på gården din.

Smittevernplan 

Dersom du driver et kommersielt dyrehold, er du forpliktet til å ha en skriftlig smittevernplan. Smittevernplanen skal oppdateres minst én gang i året. Kanskje er det på tide med en gjennomgang av denne nå?

Det finnes plakater med konkrete smittevernråd mot afrikansk svinepest, heng dem gjerne opp ved inngang til dyrerommene dine og sørg for at alle dine ansatte er godt kjent med disse. Du finner lenker til plakater med smittevernråd på flere språk nederst på denne siden.

Smittesluse 

Du som driver et kommersielt dyrehold, er forpliktet til å ha en smittesluse. Husk du og alle andre som skal inn i dyreholdet ditt må bruke denne. Tenk også nøye over hvem du slipper inn til dyrene dine. Mattilsynet anbefaler at du holder antall besøkende på et absolutt minimum. 

Gjerder

Et tiltak du kan gjøre er å sette opp gjerde rundt dyreholdet ditt. Gjerder kan hindre direkte og indirekte smittekontakt med villsvin. Indirekte smittekontakt skjer når smittestoff overføres via for eksempel fottøy, gjenstander, fôr ol.  

Det er mest aktuelt å sette opp gjerder for svineprodusenter i kommunene Halden, Aremark og Marker, men også for svineprodusenter i Kongsvinger, Elverum, Åsnes, Rakkestad, Løten, Indre Østfold og Nes.

Hvis du planlegger å sette opp gjerder har vi følgende anbefalinger:

 • Gjerdene bør settes rundt bygninger og uteområder der svin oppholder seg og rundt bygninger/områder der det oppbevares fôr og strø/rotemateriale  
 • Doble gjerder (indre + ytre gjerde) anbefales rundt dyrehold med utendørs hold av svin. 
 • Enkle gjerder (ytre gjerde) anbefales rundt dyrehold med innendørs hold av svin  
 • Gjerdene bør inspiseres regelmessig, minst ukentlig, men oftere om været eller andre forhold tilsier det, for å sikre at de fungerer som tiltenkt. Elektriske gjerder bør funksjonstestes regelmessig og det bør være en reserveløsning for å sikre at gjerdene til enhver tid er strømførende. Vegetasjon må ryddes regelmessig for å sikre at det elektriske gjerdet fungerer. ​​​​​​

Tips til utforming av gjerder mot villsvin:

Indre gjerde

 • av et materiale som ikke lar seg brette eller løfte (forhindre villsvin å ta seg over, under eller gjennom gjerdet) 
 • minimum 120 cm høyt
 • masker/ruter på maksimalt 10-15 cm
 • bør sikres mot bakken slik at villsvin ikke kan grave seg under det, for eksempel ved å grave gjerdet litt ned i bakken eller ved å feste en elektrifisert gjerdetråd på utsiden, i nedre kant av gjerdet

Ytre gjerde

 • minimum 30 cm – maksimum 200 cm utenfor det indre gjerdet
 • minst 80 cm høyt
 • kan ha en enklere utforming enn det indre gjerdet, for eksempel et elektrisk gjerde med tre tråder. Nederste tråd maks 20 cm over bakken, maks 30 cm mellom trådene. 

Smittevernråd knyttet til fôr og rotemateriale

Afrikansk svinepest kan blant annet smitte via fôr, rotemateriale, og matrester. Et svært viktig smitteverntiltak mot afrikansk svinepest at hverken du eller andre som jobber i dyreholdet ditt gir matrester til grisene dine. 

Mattilsynet anbefaler nå at du ikke importerer grovfôr og rotemateriale fra Sverige før smittesituasjonen er mer avklart. Mattilsynet har tips om hva du må huske på dersom du skal innføre grovfôr fra utlandet på våre nettsider.

Smittevernråd ved jakt og annen ferdsel i naturen i land med påvist smitte

Går du på jakt og driver med svin? Da kan du dra smitte fra villsvin inn til dyrene dine. Regler om karenstid skal hindre smitte til dyrene dine. Klær og utstyr som er brukt på jakt eller ved annen ferdsel i naturen i land hvor det er påvist afrikansk svinepest bør vaskes og desinfiseres. Mattilsynet har laget råd til deg som skal jakte i utlandet. Disse rådene kan med fordel følges selv om du er i et område som ikke har akkurat denne sykdommen, da det er mange andre sykdommer som kan overføres på denne måten til dyrene dine.

Meld fra til Mattilsynet ved mistanke om smitte

For å begrense konsekvensene av et utbrudd, er det helt avgjørende at smitten blir oppdaget så tidlig som mulig. Her spiller du som svineprodusent en svært viktig rolle. 
Symptomer på afrikansk svinepest:

 • Høy feber
 • Nedsatt almenntilstand
 • Nedsatt/opphørt matlyst
 • Misfarging og underhudsblødninger på kroppen og på slimhinner
 • Høy dødelighet
 • Aborter
 • Griser som dør raskt uten noen eller særlige symptomer i forkant

Ring Mattilsynet umiddelbart på telefon 22 40 00 00 dersom du mistenker afrikansk svinepest.

Aktuelle lenker

Mer informasjon

Smittevernsplakater på ulike språk