Importert pollen og honning gir risiko for smitte av åpen og lukket yngelråte

Hvis du importerer honning eller pollen som skal brukes til fôr til bier og humler, er det en risiko for at produktene inneholder bakterier eller sopp som kan gi sykdom på insekter.

Publisert

Honning kan bære smittestoffer med seg, og bakteriene som forårsaker lukket yngelråte kan overleve godt i honning. Bier skal dermed ikke fôres med honning, særlig viktig er dette for importert honning.

Bakterier i pollen

I pollen regner en at bakteriene som forårsaker åpen yngelråte kan overleve godt over lengre tid.

I tillegg regnes aktuelle sopparter som forårsaker steinyngel og kalkyngel å overleve godt i pollen.

Det er sannsynlig at pollen oppsamlet i bi-gårder med en av disse sykdommene, vil kunne overføre de samme sykdommene til bisamfunn der dette pollen benyttes som fôrtilskudd.

Smittekonservering og mulig spredning må anses å foregå lettere med pollen enn med honning. Pålitelige analyser for forekomst av relevante smittestoffer bør gjøres for hvert parti det importeres fra.

Begrunnelse