Åpen yngelråte

Åpen yngelråte er en sykdom som rammer bienes yngel. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Åpen yngelråte forekommer på alle kontinenter hvor det drives birøkt.

Aktiv overvåkning av sykdomssituasjonen skjer ved klinisk helseundersøkelse i bigårder som skal sertifiseres etter birøktforskriften og ved at Mattilsynet gjennomfører et overvåknings- og kartleggingsprogram for sykdommen.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Åpen yngelråte er en svært smittsom tarmsykdom hos bienes yngel. Den forårsakes av bakterien Melissococcus plutonius. Sykdommen kan forårsake alvorlige tap av yngel og bisamfunn. Bakterien er motstandsdyktig og kan overleve i flere år på veggene i vokstavlene i bikubene.

Åpen yngelråte er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

 Sykdommen bekjempes vanligvis i Norge ved å gi påbud om avlivning og destruksjon av bisamfunnene  og sanering av bigårdsplassen, materiell og utstyr.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?