Hva skjer hvis åpen yngelråte påvises?

Ved mistanke om eller påvisning av åpen yngelråte gjelder bestemmelser om tiltak for nasjonal liste 2-sykdommer hos landdyr.

Faglig oppdatert

Det innebærer blant annet at bier ikke skal føres ut av anlegget (bigården/bigårdsplassen) inntil annet er bestemt.  

Mattilsynet kan treffe tiltak for å forebygge, begrense eller utrydde sykdommen.

Ved påvisning av åpen yngelråte gir Mattilsynet normalt påbud om avlivning og destruksjon av biene i bigården og sanering av hele birøktervirksomheten, inkludert bigårdsplasser, materiell og utstyr.

Du kan lese mer om reglene som gjelder i dyrehelseforskriften kapittel VI.

Regelverk

Dyrehelseforskriften