Fransk hjerteorm

Fransk hjerteorm er en sykdom som rammer dyr i hundefamilien, som hund, rev og ulv. 

Status

Forekomst av fransk hjerterom har økt kraftig i Europa. Parasitten er nå vanlig i store deler av Europa, inkludert Danmark, og er etablert i regioner i Sverige (inkludert fastlandet) og Finland.

Forekomst i Norge er usikker. Smitte av norsk hund som ikke har vært i utlandet er rapportert i juni 2023, i tillegg til enkelttilfeller hos hunder som har hatt utenlandsopphold. Smitte er også påvist i norsk revebestand i et nasjonalt overvåkingsprogram i perioden 2016-2019. 

Mattilsynet vurderer om det er behov for et nytt program for å kartlegge forekomsten i norsk revebestand.

Oppdatert

Fransk hjerteorm

Fransk hjerteorm er per i dag ikke en meldepliktig sykdom i Norge. Mattilsynet vurderer behovet for å listeføre infeksjon med Fransk hjerteorm hos hund (liste 3-sykdom).

Angiostrongylus vasorum er en lungeorm som setter seg i hovedblodkarene til lungene og i hjertet (derav tilnavnet Fransk hjerteorm) til dyr i hundefamilien (rev, hund, ulv), der den kan forårsake alvorlig sykdom.

Hundedyr smittes ved å spise smittede snegler eller snegleslim med parasittlarver.

Sykdommen kan ofte behandles med egnet antiparasittært middel.

Forebygging av smitteopptak og spredning fra privateide hunder skjer ved forebyggende antiparasittær behandling ved reise til områder med kjent smitte, sneglekontrollerende tiltak i hunders hjemmeområde, samt ved å plukke opp og kaste hundens avføring.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?