Til hovedinnhold

Fransk hjerteorm

Fransk hjerteorm er en sykdom som rammer dyr i hundefamilien, som hund, rev og ulv. 

Status

Forekomst av fransk hjerterom har økt kraftig i Europa. Parasitten er nå vanlig i store deler av Europa, inkludert Danmark, og er etablert i regioner i Sverige (inkludert fastlandet) og Finland.

Forekomst i Norge er usikker. Smitte av norsk hund som ikke har vært i utlandet er rapportert i juni 2023, i tillegg til enkelttilfeller hos hunder som har hatt utenlandsopphold. Smitte er også påvist i norsk revebestand i et nasjonalt overvåkingsprogram i perioden 2016-2019. 

Mattilsynet vurderer om det er behov for et nytt program for å kartlegge forekomsten i norsk revebestand.

Oppdatert

Fransk hjerteorm

Fransk hjerteorm er per i dag ikke en meldepliktig sykdom i Norge. Mattilsynet vurderer behovet for å listeføre infeksjon med Fransk hjerteorm hos hund (liste 3-sykdom).

Angiostrongylus vasorum er en lungeorm som setter seg i hovedblodkarene til lungene og i hjertet (derav tilnavnet Fransk hjerteorm) til dyr i hundefamilien (rev, hund, ulv), der den kan forårsake alvorlig sykdom.

Hundedyr smittes ved å spise smittede snegler eller snegleslim med parasittlarver.

Sykdommen kan ofte behandles med egnet antiparasittært middel.

Forebygging av smitteopptak og spredning fra privateide hunder skjer ved forebyggende antiparasittær behandling ved reise til områder med kjent smitte, sneglekontrollerende tiltak i hunders hjemmeområde, samt ved å plukke opp og kaste hundens avføring.

Symptomer

Symptomer på infeksjon med fransk hjerterom utvikles oftest hos unge og immunsvekkede individer i hundefamilien, men kan ses i alle aldere. Symptomene varierer. Vanligste symptomer er hoste, og nedsatt utholdenhet og prestasjon. Noen utvikler alvorlig pustebesvær. Blødninger som følge av at blodets koaguleringsevne påvirkes er ikke uvanlig. Tegn på sirkulasjonssvikt, oppkast og nevrologiske symptomer forekommer. Sykdommen kan være dødelig.

Hvordan smitter sykdommen?

Fransk hjerteorm trenger to dyreslag for å fullføre sin livssyklus. Disse kalles hovedvert og mellomvert. Hundedyr som rev, hund og ulv er hovedverter, mens snegler er typisk mellomvert. Som følge av dette oppstår smitte i områder med mildt og fuktig klima.

Hundedyr får i seg smitte ved å spise smittede snegler eller slikke i seg snegleslim med parasittlarver. Disse larvene vandrer fra tarm til lungearterier og hjerte, der de utvikler seg til voksne eggleggende orm. En slik utvikling tar 6-8 uker. Eggene hostes opp og skilles ut med avføringen til hundedyrene. Snegler blir smittet ved å oppsøke avføring for næring.

De voksne parasittene kan leve i flere år i hovedverten. Sykdom kan derfor oppfattes som langsom og snikende.

Smitte etableres først i rev og snegler i avgrensede områder. Smitte hos hunder i slike områder oppstår sporadisk. Som følge av en spredning av smitte i Europa initierte Mattilsynet, ved hjelp av Veterinærinstituttet, en kartlegging av forekomst i norsk revebestand i tidsperioden 2016-2019. Smitte ble påvist i 14 av 501 rev undersøkt. Smitte ble påvist i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Troms. Mattilsynet vurderer behov av ny kartlegging av forekomst i norsk revebestand. Mattilsynet vurderer hvorvidt Fransk hjerteorm skal listeføres som Liste 3-sykdom i Norge.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Nei, fransk hjerteorm smitter ikke mennesker.