Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Informasjon til ringmerkere om fugleinfluensa

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa hos ville fugler i Norge. Her finner du en oversikt over hva du som ringmerker trenger å vite. 

Faglig oppdatert

Kan jeg fortsette å ringmerke ville fugler?

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Du bør likevel ta forholdsregler for å redusere risikoen ytterligere. Dette hindrer også spredning av mange andre infeksjonssykdommer som fugler kan være bærere av.

Ringmerkere (som er aktive utenfor områder med påvist høypatogen fugleinfluensa H5N1) og fuglekikkere kan gi verdifulle bidrag til overvåkingen av ulike sykdommer ved å være observante og se spesielt etter syke/døde fugler i sine nærområder. Følg alltid lokale råd og regler i nasjonale retnings- og varslingslinjer. 

Råd til deg som skal ringmerke fugler

  • Hvis det er behov for å håndtere antatt syke fugler av artene ender, gjess, svaner, måkefugler, havsuler, vadefugler, rovfugler og åtseletere, bør det benyttes hansker og FFP-maske 
  • Vask hender grundig med såpe og vann og bruk smittevernsutstyr (hansker og maske) ved håndtering av antatt sykt vilt. 
  • Vask jevnlig utstyret som benyttes i forbindelse med ringmerking av fugl. 
  • Hold arbeidssted, hvor fuglene merkes og registreres (rom hvor fugler holdes i bur/ringmerkes) og normalt oppholdssted atskilt. Slik som stue/kjøkken/spisested. Bring ikke fugler inn der. 
  • Åpne sår på hender må tildekkes og renses grundig. 
  • Ringmerking bør foregå utendørs. For de enkelte ringmerkingsmiljøene blir dette likevel en avveining mellom merkers risiko for eksponering og fuglenes behov for ro og kontrollerte forhold under merking. 
  • Meld fra til Mattilsynet om døde fugler på telefon 22 40 00 00 så raskt som mulig.