Til hovedinnhold
Rapport

Overvåking av fugleinfluensa hos ville fugler i 2021

Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) ble påvist hos ville fugler i Norge for første gang i 2020. Resultatene fra overvåkningsprogrammene for 2021 viser at fugleinfluensa jevnlig påvises hos ville fugler i Norge, men at den geografiske utbredelsen og hvilke fuglearter som rammes varierer.

Publisert

Ville fugler blir også alvorlig syke og dør av fugleinfluensa. Ville fugler kan smitte tamme fugler med fugleinfluensa. Derfor er det viktig at vi har oversikt over smittesituasjonen hos ville fugler. Mattilsynet og Veterinærinstituttet driver kontinuerlig overvåking av ville fugler gjennom to metoder: aktiv prøvetaking med hjelp fra jegere og ornitologer, og passiv overvåking av døde og syke fugler som blir meldt inn til Mattilsynet.

Hva ble undersøkt?

1091 svaberprøver fra tarm eller svelg/luftveier fra syke, døde eller jaktutbytte av ville fugler.

Tidsrom
2021
Hva lette vi etter?

Fugleinfluensavirus. Der vi fant fugleinfluensa utførte vi også analyser for å fastslå serotype, om det var høypatogent (HPAI) eller lavpatogent (LPAI).

Hva fant vi?

Det ble påvist HPAI i 40 av 1091 prøver. HPAI ble i hovedsak påvist hos svaner og gjess som ble funnet døde langs kystområdene på Sørlandet og Østlandet i løpet av vinteren.

Hvem utførte oppdraget?

Overvåkingsprogrammet er utført av Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet.

Fil
Rapport Overvåking av fugleinfluensa hos ville fugler i 2021 (PDF)