Rapport

Overvåking av fugleinfluensa hos ville fugler i 2022

Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) ble påvist hos ville fugler i Norge for første gang i 2020. Resultatene fra overvåkningsprogrammet for 2022 viser en økning i antall påvisninger av fugleinfluensa sammenlignet med året før. I 2022 ble det påvist fugleinfluensa på 105 villfugl.

Publisert

Fugleinfluensa påvises jevnlig hos ville fugler i Norge, men den geografiske utbredelsen og hvilke fuglearter som rammes varierer.

Ville fugler blir også alvorlig syke og dør av fugleinfluensa. Ville fugler kan smitte tamme fugler med fugleinfluensa. Derfor er det viktig at vi har oversikt over smittesituasjonen hos ville fugler. Mattilsynet og Veterinærinstituttet driver kontinuerlig overvåking av ville fugler gjennom to metoder: aktiv prøvetaking med hjelp fra jegere og ornitologer, og passiv overvåking av døde og syke fugler som blir meldt inn til Mattilsynet.

Hva ble undersøkt?

1041 svaberprøver fra tarm eller svelg/luftveier fra syke, døde eller jaktutbytte av ville fugler.

Tidsrom
2022
Hva lette vi etter?

Fugleinfluensavirus. Der vi fant fugleinfluensa utførte vi også analyser for å fastslå serotype, om det var høypatogent (HPAI) eller lavpatogent (LPAI).

Hva fant vi?

Det ble påvist HPAI i 105 av 1041 prøver. HPAI ble i hovedsak påvist hos havsule, havørn og ulike måkearter som ble funnet døde langs Norges kystlinje i løpet av sommerhalvåret.

Hvem utførte oppdraget?

Overvåkingsprogrammet er utført av Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet.

Fil
Rapport Overvåking av fugleinfluensa hos ville fugler i 2022 (PDF)