Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Råd om håndtering av fuglevilt

Publisert

Fuglejegere i hele landet oppfordres til god hygiene i forbindelse med jakt for å unngå smitte av fugleinfluensa.

Dette gjør du

Det er alltid viktig å ha god hygiene ved rensing og håndtering av vilt. Når du i forbindelse med jakt håndterer ville fugler som kan være smittet med fugleinfluensa, kan støv og virus fra fuglenes fjørdrakt og hud virvle opp, eller du kan komme i kontakt med smitte fra dyrets svelg, innvoller og tarminnhold.

Hvilke fugler er mest utsatt for fugleinfluensa?

Ender, gjess, svaner, vadefugler og åtseletere er mest mottakelige for fugleinfluensa, men andre arter kan også bli smittet. Det kan finnes fugler som er smittet uten at de viser symptomer på det.

Råd til deg som håndterer fuglevilt

Risikoen for smitte til mennesker som svært lav, men du bør likevel ta forholdsregler for å redusere risikoen ytterligere. Husk at disse forholdsreglene også er viktige for å hindre å bli smittet av eller spre mange andre infeksjonssykdommer, som ville fugler kan være bærere av.

  • Vask hendene før og etter, og om nødvendig underveis i jobben. Bruk gjerne engangshansker.
  • Ha rene redskaper, og vask eller bytt disse hvis de blir forurenset underveis.
  • Dersom du har åpne sår på hender, må disse tildekkes før håndtering av vilt. Rens sår grundig etter at du er ferdig.
  • For å minske eventuell smitte gjennom støv, bør du flå fuglevilt fremfor å plukke det. Dersom du likevel velger å plukke fjærene, anbefaler vi å gjennombløte fjærdrakten først. Det gir mindre støv ved håndteringen.
  • Flåing/plukking av vilt bør foregå utendørs. Legg avfallet i en pose og kast i restavfallet.
  • Hvis det støver mye eller dersom du håndterer store mengder fuglevilt bør du bruke FFP3-maske (virusmaske) for å beskytte deg.
  • Bruk gjerne beskyttelsesbriller dersom det er fare for støving og sprut ved håndtering av fuglevilt.
  • Ved uttak av innvoller fra skutt fuglevilt anbefales god håndvask.
  • Hold arbeidsstedet hvor de rensede fuglene håndteres rent og adskilt fra håndtering av annen mat. Husk god kjøkkenhygiene.

Varsle om sjuke eller døde fugler

Jegere kan gi verdifulle bidrag til overvåkingen av ulike sykdommer,ved å være observante og se spesielt etter syke/døde fugler når de jakter.

Les mer: Fugleinfluensa hos ville fugler: Meld fra om døde fugler

Trygt å spise kjøtt fra fuglevilt

Fuglevilt er trygt å spise. Det finnes ingen kjente tilfeller av at mennesker er smittet av fugleinfluensa H5N1 via kjøtt fra fugl. Det er viktig å ha god hygiene ved tilberedning av kjøtt. Vi anbefaler at egg og kjøtt fra ville fugler serveres helt gjennomstekt eller -kokt. Dette er en forhåndsregel som beskytter mot flere smittsomme sykdommer som fugler kan være bærere av.