Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Du må varsle hvis du mistenker fugleinfluensa hos fuglene dine

Publisert

Indikatorer

Viktige parametere å følge med på er

  • økt dødelighet
  • fall i eggproduksjon
  • redusert fôr- og vannforbruk
  • generelle adferdsendringer i flokken.

Hos fjørfe gir høypatogen fugleinfluensa oftest rask dødelighet i fjørfeflokken uten forutgående symptomer. I noen tilfeller ses også luftveissymptomer eller sentralnervøse symptomer (bevegelsesforstyrrelser, lammelser).

Det er gjort funn av fugleinfluensa i andre land hvor fuglene ikke har vist tegn på sykdom. Det er derfor viktig at du er spesielt oppmerksom på endringer i fôrinntaket, som noen ganger kan være den eneste indikatoren på at smitten har kommet inn i flokken.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, smittsom dyresykdom.

Regelverk

Forskrift om høypatogen aviær influensa

Forskrift om forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler i fangenskap (FOR-2005-12-05-1417)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no