Hva gjøres for å bekjempe klassisk svinepest i Europa?

EU-kommisjonen har utarbeidet særskilte bekjempelsestiltak mot klassisk svinepest.

Publisert

Bestemmelsene skal begrense smittespredning under utbrudd av sykdommen i EØS-området.

Forordningen heter (EU) 2021/934, og er gjennomført i dyresykdomsnødtiltaksforskriften. Denne forordningen endres jevnlig for å avspeile den epidemiologiske situasjonen for utbruddet.

Se EU-kommisjonens nettsider EUR-Lex - 32021D0934 - EN - EUR-Lex (europa.eu) for å finne den sist oppdaterte forordningen. Klikk på "current consolidated version" og velg ønsket språk.

Du kan også lese mer fra EU-kommisjonen på siden Classical Swine Fever (food.ec.europa.eu).

Regelverk

Dyresykdomsnødtiltaksforskriften