Meir om MRSA

Finn svar på spørsmål om antiotikaresistente bakteriar og antibotikabruk, smitte via svinekjøt og kven som bør teste seg.

Publisert

Innhald på denne sida

  1. Mykje bruk av antibiotika kan føre til meir LA-MRSA
  2. Lite risikabelt å spise kjøtt frå smitta grisar
  3. Desse bør teste seg for LA-MRSA