Til hovedinnhold
Rapport

MRSA hos svin

Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) har blitt overvåket hos svin siden 2014.

Publisert

Formålet med overvåkningsprogrammet er å holde norsk svinebestand fri for MRSA ved å identifisere positive besetninger for videre smittesporing og sanering.

Overvåkningsprogrammet for MRSA hos norske griser i 2022

Hva ble undersøkt?

591 Norske svinebesetninger. Blant disse var det 82 avlsbesetninger, 11 nav i purkeringer og 16 av de aller største smågrisproduserende eller kombinerte besetningene i landet. De resterende 482 var slaktegrisbesetninger.

Tidsrom
Januar til desember 2022
Hva lette vi etter?

Vi så etter MRSA-bakterier hos dyr og på miljø rundt dyrene, for eksempel vinduer, drikkenipler og redskaper.

Hva fant vi?

Det ble ikke funnet MRSA-bakterier i noen av de 591 svinebesetningene det ble tatt prøver i.

Dette betyr at strategien som Norge har om å hindre etablering av MRSA i svinebesetninger har fungert godt.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet.

Les mer:
Veterinærinstituttet: Overvåkningsprogram MRSA hos svin

Veterinærinstituttet: Fakta om meticillinresistente stafylokokker

Fil
Overvåkningsprogrammet for MRSA hos norske griser i 2022 (PDF)

Overvåkingsprogram 2020 – MRSA hos svin

Hva ble undersøkt?

Målet med programmet er å hindre at MRSA etablerer seg i svinebesetninger. Mattilsynet har fulgt opp positive funn med sanering når det er funnet MRSA hos svin. Det er tatt prøver i besetninger med purker og avlsbesetninger.

Tidsrom
Hele året
Hva lette vi etter?

Det ble undersøkt for følgende smittestoffer og bakterier: Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) (antibiotika resistent)

Hva fant vi?

I programmet for 2020 ble det ikke funnet noen positive besetninger. Det ble tatt færre prøver enn planlagt

Fil
Overvåkingsprogram 2020 – MRSA hos svin (PDF)