Til hovedinnhold

Vaksiner tamduene dine mot Newcastlesyke

Newcastlesyke er en dødelig virussykdom som ofte finnes hos ville duer. Tamme duer bør vaksineres for å hindre at de blir smittet og dør. 

Publisert

Duer som skal delta på utstillinger, i konkurranser eller i treningsflyginger i Norge, skal være vaksinert mot Newcastle syke og komme fra anlegg der alle duene er vaksinert mot denne sykdommen. 

Flere jegere bruker tamme duer for å trene jakthunder. Disse duene er ofte i kontakt med ville duer og har høy risiko for å bli smittet. Mattilsynet anbefaler at du som bruker duer til trening av jakthund vaksinerer duene dine, selv om det ikke er påbudt for disse. Ta kontakt med en veterinær for hjelp til vaksinering. Hvis bare en av duene dine blir smittet vil sannsynligvis resten av flokken din også bli smittet. Flere duer og andre fugler i området rundt deg kan bli syke og dø. 

Konsekvenser ved utbrudd 

Newcastlesyke på dine duer vil få store konsekvenser for dine duer og for andre dyrehold med fugler i et ganske stort område rundt deg. For å hindre smittespredning blir det opprettet soner med restriksjoner rundt dyreholdet med utbrudd, noe som får konsekvenser for hobbydyrehold med fugler og kommersiell produksjon av egg og kjøtt. 

Registrer dueholdet ditt hos Mattilsynet 

Slik registrerer du hobbyfjørfehold hos Mattilsynet

Det er viktig for oss i Mattilsynet å vite hvor mange dyrehold med fugl som finnes og hvor de er lokalisert, slik at vi hurtig og effektivt kan sette inn tiltak for å forebygge og forhindre videre smittespredning.   

Vi ønsker også at du holder informasjonen om dyreholdet ditt oppdatert. Det er viktig for den generelle sykdomsberedskapen. Dersom du f.eks. bestemmer deg for å slutte med dyr, er det viktig at du gir beskjed til Mattilsynet om dette slik at dyreholdet ditt blir avregistrert. 

Meld fra til Mattilsynet ved mistanke om smitte 

Alle må melde Mattilsynet øyeblikkelig ved symptomer på Newcastlesyke.  

Symptomer kan være 

  • fugler som dør plutselig  

  • fugler som legger færre egg enn vanlig  

  • forandringer i eggeskallkvalitet  

  • fugler som spiser og drikker mindre enn vanlig  

  • fugler med diaré  

  • generell endring av adferd i flokken  

Symptomene på Newcastlesyke varierer sterkt avhengig av hvilken virusstamme dyrene er smittet med. Sykdommen kan også arte seg forskjellig avhengig av art, alder og immunstatus hos fugler som rammes. Newcastlesyke kan variere fra akutt forløp med høy dødelighet til et sykdomsforløp med få eller ingen symptomer.  

Ved mistanke, kontakt det lokale Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00 

Begrunnelse

Siden begynnelsen av august har vi fått meldinger om funn av mange syke og døde villduer, spesielt i Oslo, men også i flere kommuner i Viken. Det er tatt prøver av flere av disse duene, og på de fleste av disse duene er det påvist det svært smittsomme viruset paramyxovirus type 1.

Det er videre foretatt patogenitetstesting av disse paramyxovirusene med hensyn til om det dreier seg om virulent paramyxovirus type 1 som forårsaker sykdommen Newcastle disease. På flere av duene fra Oslo er det påvist den virulente utgaven av paramyxovirus type 1.

Med den kunnskapen vi nå har om utbredelsen av dette viruset blant villduer i Østlandsområdet, mener vi de  er viktig at tamdueeiere iverksetter tiltak for å forhindre smitte fra villduer til tamduer. Ett slikt tiltak vil være å vaksinere tamduer mot Newcastle disease.