Til hovedinnhold
Søk

Newcastlesyke

Status Newcastlesyke

På grunn av Newcastlesyke hos mange ville duer på Østlandet innførte Mattilsynet høsten 2022 en rekke tiltak for å forebygge smittespredning fra ville til tamme fugler i 34 kommuner på Østlandet. Det er ikke funnet flere smittetilfeller, og Mattilsynet opphever derfor alle restriksjoner fra og med 21. mars. 

Newcastlesyke sirkulerer fortsatt blant ville duer. Smittevern er derfor fortsatt viktig. I tillegg øker vårtrekket faren for fugleinfluensa og det kan derfor komme endringer i tiltak og restriksjoner på kort varsel.

 

Oppdatert

Meld fra om døde ville fugler

Finner du syke eller døde ville fugler i områder der smittsom sykdom kan mistenkes, skal du kontakte Mattilsynet per e-post til postmottak@mattilsynet.no.

Dette gjelder først og fremst: duer, andefugler (ender, gjess og svaner), havsuler, måkefugler, vadefugler, rovfugler, kråkefugler, småfugl (kun ved mange døde fugler på et lite område)

Om sykdommen

Newcastle disease (ND) er svært alvorlig virussykdom hos tamme og ville fjørfe. Den angriper først og fremst luftveiene, men også mage-/tarm- og nervesystemet.

ND er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Sykdommen bekjempes ved å avlive og destruere alle dyrene i en besetning. Mattilsynet har utarbeidet en egen bekjempelsesplan for sykdommen.

Symptomer

Symptomene kan variere betydelig, alt etter hvilke organer som er angrepet. Typiske symptomer er plutselig opphørt matlyst, nedstemthet, fall i eggproduksjon og pustebesvær. Dersom nervesystemet er angrepet, vil en se skjelvinger i hodet, lammelser i vingene og vridd hodestilling. Kraftig grønngul diaré observeres når mage/tarm er angrepet. Syke dyr dør som regel i løpet av 72 timer. I enkelte flokker kan dødeligheten være opp til 90 prosent.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Det er svært lav risiko for mennesker å bli smittet, spesielt hvis man bruker hansker når man håndterer syke fugler. Hendene bør også vaskes med såpe og vann når man har håndtert syke fugler.

Viruset gir milde symptomer hos mennesker, som øyebetennelse (konjunktivitt) eller milde influensalignende symptomer. Dette skjer av og til hos laboratorie- eller gårdsarbeidere som håndterer syke fugler uten å bruke vernebriller.

Viruset smitter ikke mellom mennesker.