Til hovedinnhold
Rapportserie

Håndtering av skrantesjuke

Publisert

Håndtering av skrantesjuke på Hardangervidda

Hva ble undersøkt?

Bestilling 1: ordinær jakt

Bestilling 2: forberedelser for et eventuelt ekstraordinært uttak

Bestilling 3: faglig vurdering av behovet for ekstraordinært uttak

Bestilling 4: videre forvaltning av stammen

Tidsrom
Høsten 2021
Hvem utførte oppdraget?

Miljødirektoratet og Mattilsynet

Fil
Notat fra Miljødirektoratet og Mattilsynet - svar på oppdrag fra KLD og LMD om Hardangervidda nov 2021 (PDF)

Mål, strategi og tiltak for håndtering av skrantesjuke i Norge etter positivt funn på Hardangervidda september 2020

Mattilsynet og Miljødirektoratet gir her Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet en faglig anbefaling om hvordan vi kan håndtere skrantesjuke i Norge fremover.

Vår anbefaling bygger i stor grad på kunnskap fra rapporter fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om skrantesjuke, spesielt VKM-rapport 2021:01.

Tidsrom
April 2021
Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet og Miljødirektoratet

Fil
Mål, strategi og tiltak for håndtering av skrantesjuke i Norge etter positivt funn på Hardangervidda_ (PDF)

Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i Nordfjella i sone 1

Planens innhold er basert på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Involvering av grunneiere, beitebrukere og berørte kommuner er ivaretatt gjennom opprettelse av flere faggrupper og dialog med ressurspersoner.

Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet og Miljødirektoratet

Fil
Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i Nordfjella i sone 1 (PDF)