Skrantesjuke – dette gjelder for deg som har husdyr på beite i områder med smitte

Med skrantesjuke (CWD) hos villrein på Hardangervidda og i Nordfjella er det ekstra viktig å unngå at rein og andre hjortedyr samles på salteplasser eller på fôringsplasser for husdyr.

Publisert

Smitteoverføring mellom hjortedyr kan lett skje på slike plasser. Derfor har Mattilsynet inngjerdet salteplasser, som skal være merket så de er identifiserbare.

Du kan bare dele ut salt til beitedyr hvis du kan gjøre det på en måte som sikrer at det ikke lekker salt ut fra salteinnretningen. I løpet av beiteperioden skal du flytte innretningen innenfor gitte områder.  

Utenfor beiteperioden for husdyr skal du oppbevare saltet utilgjengelig for hjortedyr. Du skal rydde saltplasser for biter av saltsteiner, og du skal tømme automater når du sanker ned ssau.

Hvis du lagrer fôr på innmark innenfor sonene, må du sikre at ville hjortedyr ikke får tilgang til det. Dette gjelder i perioden 15. oktober til 1. mai.

Fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr er forbudt i hele landet

Det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr. Dette gjelder for hele Norge.

Du finner alle tiltakene i forskriftene om CWD

Du finner oversikten over alle reglene som gjelder i forskrift om tiltak for å begrense spredning av CWD og forskrift om soner ved påvisning av CWD. 

Regelverk

Forskrift om soner ved påvisning av CWD

Forskrift om tiltak for å begrense spredning av CWD