Rapportserie

Tilsyn med grindanlegg og salteplasser i Nordfjella-sonen

Faglig oppdatert

Tilsyn med grindanlegg og salteplasser i CWD-sonene i Nordfjella og på Hardangervidda 2023

Tilsyn med grindanlegg og salteplasser i Nordfjella-sonen 2020

Tilsyn med ekstraordinært uttak i sone 2 Nordfjella

Tilsyn av dyrevelferd på Nordfjella