Til hovedinnhold
Tilsynsrapport

Årsrapport dyrevelferd 2022

Publisert

Rapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn med landdyr i 2022, og hvilke virkemidler vi har brukt for å bedre velferden og unngå mer lidelse for dyrene i de tilfellene vi har funnet brudd på regelverket for dyrevelferd.

I 2022 var vi på tilsyn i 2889 dyrehold totalt. Vi gjennomførte tilsyn med dyrevelferden i 1904 av dem, og avdekket brudd på dyrevelferdsregelverket i 51 % av disse dyreholdene. Dette er en økning på 6 prosentpoeng fra året før.

Selv om dyrevelferden ikke ble vurdert spesielt i alle de 2889 dyreholdene, ville vi ha fulgt opp dersom vi så vesentlige utfordringer knyttet til dyrevelferd.

Mattilsynets tall viser at det er få alvorlige brudd på dyrevelferden, sammenlignet med det totale antallet tilsyn.

Rapporten omtaler også velferden hos oppdrettsfisk i 2022.

Fil
Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 2022 (PDF)