Til hovedinnhold

Tertial- og årsrapporter for dyrevelferd

Matilsynet fører tilsyn med alle typer dyrehold – både produksjonsdyr, fisk, sportsdyr og kjæledyr.

Publisert
  • Vi inspiserer dyrehold med stor risiko for regelbrudd oftere enn andre dyrehold.
  • Vi får bekymringsmeldinger fra publikum.
  • Erfaringer fra tidligere tilsyn kan også ligge til grunn for valget av hvem som inspiseres.

Vi lager tertial- og årsrapporter for dyrevelferd som helhet, og enkeltrapporter om tilsynskampanjer.

Årsrapporter om dyrevelferd

Tertialrapporter om dyrevelferd