Til hovedinnhold

Elgjegere må være på vakt for lunge- eller lever­forandringer i skutt elg

I 2022 påviste Veterinærinstituttet for første gang hundens dvergbendelmark (Echinococcus canadensis G10) hos en elg felt i Stor-Elvdal kommune i Innlandet fylke. I oktober 2023 ble det påvist hos ytterligere tre elg, to felt i Åmot kommune og en i Røros kommune. Jegere, og andre som er i kontakt med viltslakt, oppfordres til å  være på vakt for forandringer i lunger og lever i elgslaktet, og melde fra om eventuelle funn til Mattilsynet.

Faglig oppdatert

25. september startet elgjakta. Veterinærinstituttet, Høgskolen i Innlandet og Mattilsynet har sendt ut infomateriell om parasitten til jegere, særlig i Innlandet rundt det første funnet i Stor-Elvdal, med en oppfordring om å være på vakt og melde fra dersom de oppdager parasittblærer i lunger og lever. 

Hensikten med undersøkelsene er å innhente mer kunnskap om parasittens utbredelse, spesielt på Østlandet i områder der utbredelsesområdene til ulv og elg overlapper.

Skal meldes til Mattilsynet

Funn av parasittblærene tilhørende Echinococcus canadensis G10, er meldepliktig til Mattilsynet. 

Se: Melde om smittsom dyresykdom til Mattilsynet

Merk at om du finner unormale forandringer i lunger eller lever under jakt, ta bilder og deretter kontakt med Mattilsynet for å diskutere funnene. 

Mattilsynet avgjør deretter om materialet skal sendes til Veterinærinstituttet for videre analyser. 
Om mulig, ta vare på lungene og/eller leveren som har påviste forandringer. Oppbevar organene kjølig til funnene har blitt diskutert med Mattilsynet.

Sjelden med smitte til menneske, men hold hunden unna rått slakteavfall

Parasitten kan smitte til hund dersom hunder får adgang til å spise rått slakteavfall med parasittblærer. 

Hunder kan utvikle levende dvergbendelmark i tarmen og deretter skille ut egg i miljøet. Selv om parasittegg også kan smitte til mennesker, finnes det kun få smittetilfeller på verdensbasis. 
For å unngå smitte til mennesker, anbefales det at hunder ikke får adgang til rått slakteavfall.

Dersom hunden likevel spiser slakteavfall, kan parasittbehandling vurderes i samråd med veterinær. 

Jegere er kurset 

Veterinærinstituttet, Høgskolen i Innlandet og Mattilsynet har samarbeidet om flere møter og webinarer for å informere jegere og viltansvarlige i Innlandet og Norsk Jeger- og Fiskerforbund om hundens dvergbendelmark.

Som en hjelp til vurdering av elgslakt for å vite hva man skal se etter, har Høgskolen i Innlandet, det lokale Mattilsynet og Veterinærinstituttet utarbeidet et infoskriv som er distribuert i jegermiljøer. 

Informasjonsskrivet inneholder bilder av parasittblærer i lunger, og informasjon om varslingsrutiner til Mattilsynet dersom forandringer i lunger eller lever oppdages under høstens jakt.

I tillegg inneholder informasjonsskrivet flere bilder av andre unormale funn i lungene til hjortevilt som kan forekomme.

Les mer hos Veterinærinstituttet: