Til hovedinnhold

Melde om smittsom dyresykdom

Alle skal melde fra til Mattilsynet ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom sykdom hos dyr. Meld fra på telefon 22 40 00 00.

Faglig oppdatert

Hvis du mistenker svært alvorlig smittsom dyresykdom, må du ringe Mattilsynet umiddelbart.

Eksempler på symptomer på svært alvorlig smittsom dyresykom er

  • plutselig død
  • høy smittsomhet
  • høy feber
  • blærer på slimhinner hos produksjonsdyr
  • stort og raskt fall i produksjon

Symptomene kan opptre brått og spre seg til flere dyr. 

Husk at det er forbudt å flytte dyr inn i og ut av dyreholdet ditt dersom du har mistanke om eller påvist smittsom sykdom hos dyrene dine.

Når Mattilsynet mottar melding om mistanke om smittsom sykdom, vil vi starte undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte mistanken. Vi vil også sette i verk tiltak for å hindre at smitten sprer seg. Tiltakene vil i første omgang dreie seg om å isolere dyrene på anlegget fra dyr i andre anlegg. Videre vil Mattilsynet vurdere hvordan sykdommen skal bekjempes.
 

Slik gjør du

Enhver som skal melde fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Veterinær og laboratorier som skal melde fra om smittsom dyresykdom

Veterinærer og laboratorier har utvidet plikt til å melde fra om smittsomme sykdommer.

Ved mistanke om, eller påvisning av, smittsom dyresykdom på nasjonal liste 1 og nasjonal liste 2, skal veterinæren eller laboratoriemedarbeideren melde fra til Mattilsynet så raskt som mulig. Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. 

Laboratorier melder på samme måte, eller etter nærmere avtale med Mattilsynet.

Veterinærer skal i tillegg melde fra skriftlig til Mattilsynet om påviste nasjonal liste 3-sykdommer. Du sender meldingen i Mattilsynets skjematjeneste. Bruk skjemaet for smittsomme dyresykdommer. Fristen for å melde er 7 dager etter påvisningen.

Mattilsynets skjematjenester

Regelverk

Dyrehelseforskriften § 19

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) (FOR-2022-04-06-631)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Dyrehelseforskriften § 20

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) (FOR-2022-04-06-631)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Dyrehelseforskriften § 21

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) (FOR-2022-04-06-631)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Dyrehelseforskriften § 38

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) (FOR-2022-04-06-631)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Dyrehelseforskriften § 39

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) (FOR-2022-04-06-631)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Dyrehelseforskriften § 40

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) (FOR-2022-04-06-631)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Dyrehelseforskriften § 41

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) (FOR-2022-04-06-631)
§ 41.Isolater og nye prøver

Laboratorier skal på anmodning fra Mattilsynet sende bakterieisolater til Veterinærinstituttet.

Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Nasjonal liste for sykdommer hos landdyr, reptiler og amfibier og sjøpattedyr liste 1-, liste 2- og liste 3-sykdommer

Se Forskrift om dyrehelse (lovdata.no), vedlegget Nasjonal liste for sykdommer hos landdyr, reptiler og amfibier og sjøpattedyr:

  • Liste 1. Sykdommer
  • Liste 2. Sykdommer
  • Liste 3. Sykdommer