Hvilke opplysninger må du ha med i dyreholdjournalen?

Du som har fugl som hobby må ha en oppdatert dyreholdjournal om hva som skjer i fugleholdet ditt fra dag til dag.  

Publisert

Disse opplysningene må være med

  • Antall fugler.
  • Hvilke fuglearter du har.
  • Hvis fuglene er merket med individnummer må det noteres i dyreholdjournalen.
  • Informasjon om fugler som flyttes til og fra fugleholdet ditt.
  • Opplysninger om fugler som dør og hva som er årsaken.
  • Opplysninger om hvilke smitteverntiltak du har.
  • Opplysninger om besøk av veterinær.

Slik gjør du

Du velger selv om du har journalen på papir eller elektronisk. Det er viktig at alle opplysningene som kreves er med. Dyreholdjournalen må være lett tilgjengelig for veterinæren din, og for Mattilsynet hvis vi kommer på tilsyn.

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Landdyrsporbarhetsforskriften