Til hovedinnhold

Fugl som hobby

Hvis du holder fugler, må du følge regler som skal hindre smitte. Reglene er ulike for ulike typer fuglehold. Mange som har fugl som hobby, skal følge reglene for fugler i fangenskap, som du finner på denne siden. 

Smittestatus

25. mars ble restriksjonene etter utbrudd av fugleinfluensa i et kommersielt fjørfehold i Lund kommune i Rogaland, opphevet. Det betyr at det ikke lenger er egne tiltak i området.

Fugleinfluensasmitte sirkulerer blant ville fugler i hele Norge. Ville fugler kan dra med seg smitte til tamme fugler. Husk godt smittevern!

Oppdatert

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.