Til hovedinnhold

Reise mellom land med fugler til utstilling og konkurranser

Brevduer og andre fugler som regnes som "fugler i fangenskap", deltar ofte på utstillinger og i konkurranser i andre land. Her får du en oversikt over reglene som gjelder for å få med fuglene hjem igjen.

Publisert

Hjem til Norge fra utstilling i EØS-land

Når du reiser til en utstilling i et annet EØS-land med fugler i fangenskap, må du sørge for å oppfylle de vanlige kravene for flytting av fugler i fangenskap.

Når fuglene skal tilbake til Norge etter utstillingen, må de oppfylle ett av punktene under:

  1. Fuglene må ha et nytt helsesertifikat utstedt i landet der utstillingen ble avholdt. Sertifikatet må følge fuglene på reisen.
  2. Fuglene må ha det samme helsesertifikatet som ved utreise. I tillegg må fuglene ha en deklarasjon fra utstillingsveterinæren om at dyrenes helsestatus ikke har blitt påvirket av å delta på utstillingen. Sertifikatet og deklarasjonen må følge fuglene på reisen.
  3. Rovfugler som har deltatt på rovfuglshow kan returnere til Norge med helsesertifikatet som ble utstedt i hjemlandet ved utreise. Disse fuglene trenger ikke en deklarasjon som i punkt 2. 

Til og fra utstilling i land utenfor EØS

Dersom du reiser til en utstilling i et land utenfor EØS med fugler i fangenskap, gjelder reglene i landet du reiser til.

Når du reiser tilbake til Norge gjelder de vanlige kravene for flytting av fugler i fangenskap uten unntak.

Kappflyvning med brevduer over landegrenser

Kappflyvningskonkurranser med brevduer går ut på at fuglene slippes ett sted, for så å fly tilbake til opprinnelsesstedet.

I noen tilfeller er opprinnelsesstedet og slippstedet for brevduene i ulike land. For slike tilfeller finnes det noen unntak fra reglene om flytting, som du kan lese mer om under.

For at unntakene under skal gjelde, må brevduene  slippes for selv å fly til opprinnelsesstedet i hjemlandet umiddelbart etter ankomst.

Kappflyvning fra et annet EØS-land til hjemland i EØS

Når brevduene flyttes fra et hjemland i EØS til et annet EØS-land, skal de oppfylle de vanlige kravene for flytting av fugler i fangenskapDet gjelder likevel to unntak:

  • Når brevduene slippes for selv å fly til opprinnelsesstedet i hjemlandet, trenger det ikke følge et helsesertifikat sammen med fuglene.
  • Kravet om oppholdstid i anlegget før returreise gjelder ikke. 

Kappflyvning fra et land utenfor EØS til Norge

Når brevduer flyttes til et land utenfor EØS, skal de oppfylle dette landet sine regler for innførselen.

Når brevduene slippes for selv å fly tilbake til opprinnelsesstedet i Norge, trenger det ikke følge et helsesertifikat sammen med fuglene.

Fuglene skal være vaksinert mot Newcastle disease, men de skal ikke være vaksinert mot høypatogen fugleinfluensa. Etter ankomst trenger ikke brevduene holdes i et karanteneanlegg.

Kappflyvning fra Norge til et land utenfor EØS

Når brevduer flyttes til Norge fra et land utenfor EØS, gjelder ikke kravet om opphold i karanteneanlegg ved ankomst. Brevduene skal komme fra et registrert anlegg hvor det i 10 km radius ikke har forekommet tilfeller av Newcastle disease eller høypatogen fugleinfluensa de siste 30 dagene før avreise.

Duene skal være vaksinert mot Newcastle disease, og de skal ikke være vaksinert mot høypatogen fugleinfluensa. Når brevduene slippes for selv å fly til opprinnelsesstedet i hjemlandet, gjelder reglene i landet som fuglene reiser inn til.
 

Regelverk

Landdyrforflytningsforskriften

Dyreimportforskriften