Hva må du passe på når hesten er ute i kulda?

En hesteholder må vurdere hva hver enkelt hest har behov for i kaldt vær.

Publisert

Dette bør du tenke på

Hva tåler hesten av kulde? 

Det er vanskelig å sette en eksakt temperaturgrense for når hestene ikke bør være ute. Regn, fuktig snø og sterk vind kan virke mye mer avkjølende enn minus 10 grader i stille og tørt vær. I de fleste tilfellene har hestene det best ute. Luftkvaliteten er mye bedre, hestene får bevege seg mer og utøve naturlig atferd. 

Det viktig å sikre god ventilasjon i dyrerommet selv om det er kaldt ut. Hvis det blir for kaldt i stallen, må man passe på at vannet ikke fryser. 

Tilvenning til kaldere vær er viktig 

Hester som skal gå ute hele eller store deler av døgnet i kaldt vær, må være tilvendt dette. Det er viktig at dyrene er i normalt hold og får godt fôr. Kaldt vær fører til økt forbrenning hos dyret. Da er det viktig med tilgang på rikelig med fôr for å unngå at hesten taper vekt. 

Er det nødvendig med dekken? 

Det er ikke sikkert dekken er nødvendig eller til hestens beste, men det kommer an på hårlaget, været og tilvenning til kulde. En hest med god vinterpels tåler kulde bedre enn en kortklipt hest.  Det er viktig å huske på at dekkenet kan motvirke naturlig regulering av kroppstemperaturen, og begrenser hestens mulighet for kroppspleie. 

 

Regelverk

Dyrevelferdsloven