Dette ser Mattilsynet etter når vi sjekker hunder som bor ute

Mattilsynet gjennomfører tilsyn for å sjekke at hunder som bor ute, har det bra. På tilsynsbesøket er det noen ting vi er spesielt opptatt av.

Publisert

1. Er hunden egnet til å bo ute, og har den et godt nok hundehus?

Hunder med dårlig pels vil fryse dersom de holdes ute om vinteren. Dette er ikke god dyrevelferd. For at hunden skal være egnet til å bo ute om vinteren, må den ha velutviklet og tett underpels og vannavstøtende dekkhår, samt tett pels under og bak bogen, på brystet, magen, forhuden og pungen.

Tisper med valper, valper under seks måneder, og valper over seks måneder som ikke har utviklet full vinterpels, er ikke egnet til å bo ute om vinteren. Det kan også være andre forhold som gjør at hunder ikke kan holdes ute, selv om de har riktig type pels. For eksempel kan syke, skadde og gamle hunder ha behov for å holdes i oppvarmet rom.

Hunder som ikke er egnet til å bo ute når det er kaldt, må ha tilgang på oppvarmet rom.

For at hunden skal kunne hvile, holde varmen og trives, er det også viktig at den har tilgang til et godt hundehus med tørr, ren og myk liggeplass. Dette gjelder hele året. Hundehuset bør være isolert. Halm, treull og høy kan være egnede materialer med isolerende og absorberende egenskaper, forutsatt at hunden har tilstrekkelig pels og hold. Teppe, madrass eller liknende kan også brukes.

2. Får hunden nok vann?

Hunden trenger mellom 5 og 10 dl vann per ti kilo kroppsvekt per dag. Behovet avhenger blant annet av klimaet, hvor mye hunden trenes og hva den spiser.

Hunden bør ha tilgang til drikkevann døgnet rundt. Når det er så kaldt at vannet fryser, må den få vann minst to ganger i døgnet.

3. Følger du med på hundens hold?

Hundens hold og muskelfylde sier mye om hvordan den fôres og trenes. Vurdering av hold og muskelsetting gjøres ved fysisk å kjenne på hunden, blant annet over skulderbladene, ribbena, lenden og korsryggen.

En frisk hund ligger ideelt sett på 4-5 av 9 holdpoeng, der 1 er avmagret og 9 er svært overvektig. 

4. Beskyttes hunden godt nok mot sykdom, skade og smitte?

Du har ansvar for hundens helse og velferd. Skader og sykdom skal du kunne oppdage gjennom det daglige stellet. I tillegg er det viktig å ta en grundigere sjekk av øyne, ører, tenner, pels, poter og klør hver uke. Du bør også kontrollere hundens hold hver uke.

Vær oppmerksom på at tannskader som oftest er smertefulle og bør følges opp av veterinær.

Vaksinering og parasittbehandling er viktig for å forebygge sykdom hos hunden. Spesielt i store hundehold er smittepresset stort.

5. Får hunden nok aktivisering og mosjon?

Hunder har behov for stimulerende aktiviteter og nok mosjon for å trives. Å løpe løs på et egnet område, gå tur, trening (trekk, jakt, gjeting), oppleve nye miljøer, sosial omgang med andre hunder, lydighetstrening, søke etter godbiter, gnage på kjøttbein eller være inne i bolig sammen med folk er eksempler på stimulerende aktiviteter.

Hunder som holdes i hundegård eller står oppbundet, skal ha mulighet for å løpe fritt på et større område og/eller i treningssammenheng flere ganger i uken, helst daglig.

Hunder som står oppbundet, skal kobles fra oppbindingen i minst 10 timer per uke, fordelt på flere ganger i uka.

Kravet om daglig aktivisering gjelder hele året, ikke bare i treningssesongen for trekkhunder og under jaktsesongen for jakthunder. Om sommeren kan høye temperaturer gjøre at aktiviseringen av hunden må skje tidlig eller seint på dagen, og man kan legge inn bading på turen.

Nasjonalt tilsynsprosjekt 2018 – 2019: Hunder som bor ute