Forbudte hunder og hunderaser

Enkelte hunderaser regnes som farlige og er forbudt å holde i Norge. Det er politiet og Politidirektoratet som forvalter hundeloven og regelverket om farlige hunder.

Faglig oppdatert

Forbudet gjelder også blandinger hvor en eller flere av disse rasene er med, uansett blandingsforhold. Hundetyper som er en blanding av hund og ulv, anses også som farlige hunder, uansett blandingsforhold.

Det er seks forbudte hunderaser i dag:

  • Pitbullterrier
  • Amerikansk staffordshire terrier
  • Fila brasileiro
  • Toso inu
  • Dogo argentino
  • Tsjekkoslovakisk ulvehund

Det er også forbudt å avle eller innføre hunder, sæd eller embryo fra disse rasene.

Bakgrunnen for at disse rasene er forbudt er at de ansees som potensielt farlige hunder som er spesielt aggressive, kampvillige og utholdende.

Det er også, uansett rase, forbudt å holde, avle eller innføre hunder som er gitt trening i å angripe eller forsvare seg eller hundeholderen mot mennesker og andre hunder, eller enkeltindivider som fremstår som spesielt aggressive, kampvillige eller med andre sterkt uønskede egenskaper eller fremtreden, slik at de kan være farlige for mennesker eller dyr.

Dersom det er tvil om et dyr er en farlig hund, kan politi og tollmyndigheter kreve at hundeholderen dokumenterer hundens rase eller type etter nærmere bestemmelser. Hvis det er tvil om hundens rase, kan politiet avlive hunden eller kreve at hunden føres utenlands.

Forbud mot å avle hunder av rasen cavalier king charles spaniel

Det er forbudt å avle hunder av rasen cavalier king charles spaniel i Norge. Dette har ikke noe med hundeloven å gjøre, men skyldes at en stor andel av disse hundene lider av alvorlige arvelige sykdommer. Du kan lese mer om dette her: Forbud mot å avle hunder av rasen cavalier king charles spaniel

Spørsmål om forbudte hunder og raser

Siden hundeloven ligger utenfor Mattilsynets forvaltningsområde, må henvendelser om hundeloven, farlige hunder og ulovlige kamphund-raser rettes til Politidirektoratet (politiet.no), eller til lokalt politi (politiet.no) dersom det er en lokal sak.