Definisjoner

Definisjoner av begreper brukt i tilsynsveilederen.

Publisert
  • Naturlig atferd: Naturlig atferd er atferden arten utfører i sine naturlige omgivelser. Slik atferd har alltid en funksjon, men noen typer atferd har dyret også behov for å utføre selv når atferden ikke lenger er funksjonell. Hunder vil for eksempel gjerne grave i underlaget, selv om underlaget ikke er egnet for dette. Andre behov er fortsatt funksjonelle og hensiktsmessige, som trangen til å klø seg eller drikke. Hvis dyr ikke får tilfredsstilt viktige atferdsbehov, oppstår frustrasjon. Dette gir over tid redusert dyrevelferd. 
  • Dyreeier: Den som eier dyret
  • Dyreholder: Den som har daglig ansvar for dyret, dette inkluderer både eier og den som eventuelt passer dyret på vegne av eier. Kan være permanent eller midlertidig. I veilederen brukes begrepet dyreholder.
  • Tilsyn: Det betyr at dyreholder fysisk undersøker at dyret ikke er syk, har sår eller skader. Dvs. se i ører, øyne, pels osv., og kjenne på dyret for å avdekke sår eller skader.
  • Se til: En enklere kontroll av dyret, som ikke trenger innebære en fysisk undersøkelse, f. eks se til at dyret ikke har satt seg fast eller plages på annen måte.
  • Oppholdsrom/-sted: Det fysiske rommet eller stedet dyret holdes på.
  • Liggeplass: Stedet hvor dyret legger seg ned for å hvile. Plassen kan være inne i et oppholdsrom/-sted eller liggestedet hunden har utendørs (for hunder som tilbringer flere timer daglig utendørs).
  • Luftegård: En lukket utendørs innhegning av gjerde, netting eller lignende som brukes til lufting av hund for kortere perioder, ikke permanent oppstalling (se de neste punktene).
  • Hundegård: En lukket utendørs innhegning av gjerde, netting eller lignende som brukes til permanent oppstalling av hund utendørs. Det stilles strengere krav til en hundegård enn til en luftegård.
  • Permanent utendørshold: Med permanent utendørs hundehold forstås hunder som i hovedsak oppstalles utendørs hele døgnet, uten tilgang til oppvarmet oppholdsrom . 

For permanent utendørs hold av hund vises det til eksisterende retningslinje om hold av hund utendørs.