Til hovedinnhold

Reise med kjæledyr fra Svalbard til Norges fastland

Svalbard er å regne som et ikke listeført 3.land inn mot EU/EØS, og alle dyr som fraktes fra Svalbard til norsk fastland skal gjennom en grensekontroll utført av Mattilsynet eller Tollmyndighetene.

Publisert

Utførsel av kjæledyr fra Svalbard til fastlandet reguleres av forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften).

I henhold til kjæledyrforskriften § 9 skal ikke-kommersiell innførsel av kjæledyr skje over Oslo Lufthavn eller Storskog. I tillegg kan forflytning av kjæledyr fra Svalbard skje over Tromsø Lufthavn, Tromsø Havn og Bodø Havn. Eier er selv ansvarlig for å følge regelverket, inkludert å varsle Mattilsynet i forkant av innførselen. Varsel om dyr som skal innføres til Norge via Tromsø meldes til GK_Tromso@mattilsynet.no eller telefon 22 40 00 00 seinest 2 hele virkedager før avreise. Varselet skal minst inneholde opplysninger om hundens mikrochipnummer, eiers navn og tidspunkt for avreise. Reisende med dyr som fraktes fra Svalbard med direktefly til Gardermoen, trenger likevel ikke varsle.

Bakgrunnen for regelverket

Rabies påvises med jevne mellomrom på Svalbard. For å hindre at rabies spres til Norge (eller andre EU/EØS-land), er det derfor krav om at hunder som kommer fra Svalbard er vaksinert mot rabies, og at det er tatt en blodprøve som dokumenterer at hunden har opparbeidet seg beskyttelse mot sykdommen (titertest).

Rabies på Svalbard

Revens dvergbendelorm er påvist på Svalbard, mens fastlands-Norge er fri for parasitten. En enkel ormekur kan hindre at smitte kommer til fastlandet. Det er derfor lovpålagt for alle som reiser med hund å sørge for at dyret får riktig behandling mot dvergbendelorm.

Revens dvergbendelorm

Dette må være på plass før du kan ta kjæledyret ditt med fra Svalbard til fastlands- Norge:

 • Hunder skal være ID-merket. Dette skjer vanligvis med mikrochip.
 • Pass og/eller helsesertifikat
  • Hunder som reiser tur/retur Norge med EU/EØS-pass (kjæledyrpass), som ikke trenger å fornye rabiesvaksinen mens de er på Svalbard og som har registrert tilfredsstillende antistoffnivå i blodet (titertest) i passet, kan reise kun med pass.
  • Hunder som fødes på Svalbard og som senere skal innføres til Norge, må reise med helsesertifikat. Helsesertifikat kan utstedes av Mattilsynet samtidig som hunden gjennomgår klinisk undersøkelse og parasittbehandling hos veterinær på Svalbard, 24-120 timer før avreise.
  • Hunder som oppholder seg så lenge på Svalbard at rabiesvaksinen må fornyes før hjemreise, må reise med helsesertifikat i tillegg til pass.
  • Hunder som har registrert gyldig vaksine i kjæledyrpasset, men ikke fått registrert gyldig titertest inn i passet, kan reise til norsk fastland med pass og originalt prøvesvar på titertesten. Alle hunder som reiser til Svalbard har, ved søknad etter 1.juni 2021, blitt pålagt å ha registrert godkjent titertest i passet før avreise til Svalbard.
 • Gyldig vaksine mot rabies og blodprøve som viser at vaksinen virker som den skal
  • Veterinærene på Svalbard befinner seg utenfor EU/EØS-området og har ikke lov til å føre rabiesvaksine eller blodprøvekontroll for undersøkelse av antistoffer inn i hunders EU/EØS-pass.
  • Når blodprøvekontroll blir utført på hunder som befinner seg på Svalbard, vil det være en venteperiode på 90 dager fra tidspunktet blodprøve med tilfredsstillende antistoffnivå ble tatt, før hunden kan reise ned til fastlandet. Blodprøvekontroll kan tidligst tas 30 dager etter vaksinering.
  • Originalt blodprøvesvar (titertest) skal alltid være med som vedlegg i tillegg til passet/helsesertifikatet
 • Behandling mot revens dvergbendelorm
  • Veterinærene på Svalbard har lov til å føre behandling mot revens dvergbendelorm i hunders pass.
 • Kravene for innførsel av kanin, gnager og fugl er at dyrene skal følges av et identifikasjonsdokument med helsesertifikat og erklæring. Helsesertifikat kan utstedes av Mattilsynet samtidig som kjæledyret gjennomgår klinisk undersøkelse hos veterinær på Svalbard. Helsesertifikatet skal ikke være eldre enn 10 dager ved avreise.
 • Krav for innførsel av reptiler er at dyrene skal følges av et arts- og opprinnelsesdokument for eksotiske dyr, samt CITES-tillatelse.

Mattilsynet samarbeider med Svalbard Lufthavn Longyear AS i Longyearbyen, og reisende med kjæledyr skal møte opp på flyplassen seinest en time før avreise. Alle pålagte dokumenter skal, samtidig med kjæledyret, kunne vises for kontroll etter innsjekk på fly og ved ankomst grensekontroll. Kjæledyr kontrollert ved innsjekk, trenger ikke ny kontroll i Tromsø ved transitt til Gardermoen. Dersom Mattilsynet ikke har mottatt forhåndsvarsel om reise til eller via Tromsø, må dyreeier påregne ekstra ventetid i Longyearbyen, og vedkommende kan risikere å ikke rekke flyet. Kjæledyr som ikke blir kontrollert eller ikke oppfyller kravene, kan ikke bli med på fly til Tromsø. Videre oppstalling på Svalbard er eiers ansvar og Mattilsynet uvedkommende.

Hva skjer hvis du ankommer Norges fastland med kjæledyr fra Svalbard og har brutt betingelsene for slik innførsel?

Regelverket er til for å beskytte mennesker og dyr mot alvorlige smittsomme sykdommer. Kravene er absolutte. Om du bryter kravene, vil Mattilsynet vurdere å anmelde deg. Har du tatt et dyr inn i EU/EØS-området uten å ha oppfylt vilkårene i regelverket, må Mattilsynet gjøre nødvendige tiltak for å hindre potensiell smittefare. Dette vil kunne skje ved ett av tre alternativer:

 • Umiddelbar retur uten at dyret i mellomtiden forlater flyplassterminal/havn. Dyret vil i så fall kunne returneres uten restriksjoner til Svalbard.
 • Isolasjon til innførselsvilkårene er oppfylt. Dyret må i så fall gjennom et opphold på karantenestasjon. Ved manglende parasittbehandling utgjør karantenetida minst 1 døgn etter behandling. Ved manglende rabiesvaksinering blir karantenetida 4 måneder. I Norge har vi Airpet karantenestasjon ved Gardermoen Lufthavn.
 • Avliving av dyret.

Alle tiltak vil være på eiers regning. Husk at du er ansvarlig for ditt dyrs skjebne. Ikke utsett det for denne risikoen ved å gå utenom regelverket!

Regelverk