Denne dokumentasjon må du ha som reptileier

Du må ha skriftlig dokumentasjon som viser Mattilsynet og andre at det enkelte dyret tilhører en lovlig art. Dokumentasjonen må også vise at dyret og foreldrene til dyret er født i fangenskap.

Publisert

Du må være forberedt på å legge fram dokumentasjonen for Mattilsynet når du innfører reptiler, omsetter reptiler og holder reptiler hjemme.

Dokumentasjon når du kjøper eller overtar et dyr fra andre

Du og den du overtar dyret fra, må fylle ut Mattilsynets dokumentasjonsskjema for eksotiske dyr. Fyll ut skjemaet så fullstendig som mulig. Legg ved et tydelig bilde av dyret og annen dokumentasjon.

Fyll ut Mattilsynets arts- og opprinnelsesdokument for eksotiske dyr

Hver gang noen kjøper eller på annen måte overtar et dyr fra andre, må det fylles ut et nytt og oppdatert skjema.

Dokumentasjon ved innførsel av reptiler

For å kunne innføre reptiler til Norge må du ha skriftlig dokumentasjon fra dyrebutikken, oppdretteren eller andre du har kjøpt dyret av. Dokumentasjonen skal vise at dyret tilhører en lovlig art og at dyret og foreldrene til dyret er født i fangenskap. Dokumentasjonen skal være underskrevet av selgeren.

Merking av reptiler

Regelverket stiller ikke krav om at reptiler skal merkes, men den skriftlige dokumentasjonen må kunne knyttes til et identifisert individ. I Mattilsynets skjema skal individet identifiseres med tekst og bilde.

Noen reptiler tåler å bli merket med chip. Dersom reptilet er merket, vil det gjøre det lettere å identifisere dyret. 

Dokumentasjon for dyr som har blitt holdt i Norge siden før 15. august 2017

Det er ikke et absolutt krav om skriftlig dokumentasjon av opphavet til dyr som har blitt holdt i Norge siden før 15. august 2017, men også personer med slike dyr må kunne overbevise Mattilsynet om at dyret og foreldrene til dyret er født i fangenskap. 

Andre dokumenter du bør ta vare på

Du må ha CITES-tillatelse for å innføre 12 av de lovlige reptilene. Du bør ta vare på kopien av CITES-tillatelsen og la den følge dyret etter innførselen.

Ta også vare på andre dokumenter som viser hvilken art dyret tilhører og hvor dyret stammer fra.