Eksotiske reptiler som er tillatt i Norge

Tabellen nedenfor viser hvilke eksotiske reptiler det er lov å innføre, omsette og holde i Norge.

Publisert

Både dyret og foreldrene til dyret må være født (klekket) i fangenskap, ikke i naturen.

Som du ser i tabellen, må du ha CITES-tillatelse for å innføre 12 av de lovlige reptilene. Du bør ta vare på kopien av CITES-tillatelsen og la den følge dyret etter innførselen. 

Norsk navnLatinsk navnCITES-tillatelse
Grønn trepytonMorelia viridismå ha CITES-tillatelse
KongepytonPython regiusmå ha CITES-tillatelse
TeppepytonMorelia spilotamå ha CITES-tillatelse
HagetreboaCorallus hortulanusmå ha CITES-tillatelse
KongeboaBoa constrictormå ha CITES-tillatelse
RegnbueboaEpicrates cenchriamå ha CITES-tillatelse
KongesnokLampropeltis getula 
KornsnokPantherophis guttatus 
MelkesnokLampropeltis triangulum 
Kranset gekko

Correlophus ciliatus

(Rhacodactylus ciliatus)

 
LeopardgekkoEublepharis macularius 
Stor daggekkoPhelsuma madagascariensismå ha CITES-tillatelse
PigghaleagamUromastyx ocellatamå ha CITES-tillatelse
SkjeggagamPogona vitticeps 
DvergvaranVaranus acanthurusmå ha CITES-tillatelse
Perlefirfisle

Lacerta lepida

(Timon lepidus)

 
Gresk landskilpaddeTestudo hermannimå ha CITES-tillatelse
Rødfotet skogskilpadde

Chelonoidis carbonarius

(Geochelone carbonaria)

må ha CITES-tillatelse

Kinesisk trekjølskilpadde

Chinemys reevesi

(Mauremys reevesi)

må ha CITES-tillatelse

Skilpadder

Du kan beholde skilpadder som du har fått dispensasjon til å ha. Dette gjelder selv om arten ikke er en av de tre lovlige skilpaddeartene. Skilpadder som har levd i Norge siden før 1. januar 1977, kan også beholdes.

Eksotiske dyr som er forbudt i Norge

Mattilsynet, politiet og tollvesenet beslaglegger ulovlige eksotiske dyr. I de fleste tilfellene blir dyrene avlivet.

Dispensasjoner

Det gis ingen dispensasjoner fra forbudet mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr som ikke står på listen.

Regelverk

Forskrift om forbud mot eksotiske dyr