Hold av reptiler

Du må sette deg godt inn i hvordan reptilet ditt vil ha det. De ulike artene har svært ulike behov.

Publisert

Du finner god informasjon om hold av de ulike artene på nettsidene til Norsk Herpetologisk Forening (herpetologisk.org). Du skal også få god informasjon fra dyrebutikkene.

Reptiler må holdes innendørs

Reptiler må holdes innendørs i romslige terrarier. Temperaturen, fuktigheten, innredningen og underlaget i terrariet må passe for arten. Dyret må også få riktig fôr og stell. Du må ta kontakt med en veterinær dersom dyret blir sjukt eller skadd.

Det er i utgangpunktet ikke lov å holde reptiler utendørs. Det er derfor heller ikke lov å sette ut reptiler du ikke lenger vil ha.

Gresk landskilpadde har imidlertid behov for naturlig sollys. Slike skilpadder bør derfor få være ute om sommeren, men du må sikre at skilpadden ikke kan rømme. 

Det er forbudt å fôre reptiler med levende dyr

Det er ikke lov å mate reptiler med levende mus eller andre dyr.

Forbudet gjelder ikke insekter. Flere av reptilene bør mates med levende insekter. Du må ha tillatelse fra Miljødirektoratet for å innføre levende insekter fra utlandet.