Hvilke land kan du innføre reptiler fra, og hvor mange dyr?

Dersom innførselen regnes som ikke-kommersiell, er det i prinsippet tillatt å innføre lovlige reptiler fra alle land i verden. Det er heller ingen antallsbegrensning på ikke-kommersiell innførsel.

Publisert

Innførselen regnes som ikke-kommersiell dersom dyret er ditt, du reiser selv i følge med dyret og du ikke har tenkt å selge det eller på annen måte overdra dyret til andre. 

Du kan også sende dyret i følge med en fysisk person som du har gitt skriftlig tillatelse til å reise med dyret for deg. Dyret kan da ikke innføres tidligere enn fem dager før eller senere enn fem dager etter din egen reise til Norge.

Her er to eksempler på ikke-kommersiell innførsel:

  • Du er på reise i utlandet, kjøper et reptil og tar det med deg i bilen, på båten eller på flyet hjem til Norge for å ha reptilet som kjæledyr.
  • Du flytter til Norge sammen med et reptil som du eier og vil beholde som kjæledyr. 

Dersom vilkårene over ikke er oppfylt, regnes innførselen som kommersiell.

Kommersiell innførsel

Å bestille og få tilsendt reptiler fra utlandet er ett eksempel på kommersiell innførsel.

Kommersiell innførsel av reptiler er tillatt bare fra EU/EØS-land, og det er ingen antallsbegrensing på dette.

Kommersiell innførsel av reptiler fra land og områder utenfor EU/EØS er forbudt uansett hvilken art det er. Det er altså for eksempel ikke lov å bestille reptiler fra USA.