Smitte og sykdommer som reptiler kan føre med seg

I likhet med alle andre dyr kan reptiler få en rekke sykdommer og føre med seg smitte. Ta kontakt med en veterinær hvis dyret ditt viser tegn på sykdom.

Publisert

Når det gjelder smitte til mennesker er det først og fremst salmonella du bør være oppmerksom på. Du kan i stor grad unngå salmonellasmitte gjennom god håndhygiene. Det er særlig viktig å beskytte barn, syke og eldre mot salmonella.

Husk at fôring av reptiler med frosne mus eller rotter kan utgjøre en risiko for salmonellose. Virksomheter som omsetter fôr i Norge har ansvar for å sikre trygt fôr, og det er krav om fravær av salmonella i fôret.

Hvordan forebygge smitte fra reptiler til mennesker (fhi.no)