Du må oppfylle krav til dyrehelse når du flytter bier og humler fra Norge til land i EU/EØS

Du kan flytte bier og humler fra Norge til land i EU/EØS dersom du oppfyller visse dyrehelsekrav. Biene eller humlene skal følges av helsesertifikat. Du må melde fra til Mattilsynet før du flytter biene eller humlene.

Faglig oppdatert

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Landdyrforflytningsforskriften

Landdyrhelsesertifikatforskriften