Skip to main content
Gå til forsiden

Bier

Mistanke om pærebrann – ikke flytt bier

Det er observert symptomer på pærebrann i bulkemispel i Fjaler, Hyllestad, Bremanger, Masfjorden og Solund. Vi oppfordrer deg som driver med birøkt i en av disse kommunene om ikke å flytte bikuber ut av kommunen. Flytting av bikuber fra et område med pærebrann kan spre smitten til nye områder. 

Mattilsynet har sendt prøver til laboratorium for å bekrefte mistanken og kommer med oppdatert informasjon så snart prøvesvaret er klart.

Oppdatert

Eksport og import

Informasjon fra andre