Til hovedinnhold

Flytteforbud for bier i visse områder

Det er forbudt å flytte bikuber, parebifolk og bidronninger ut av områdene som tilhører pærebrannsonen og bekjempelsessonen i perioden fra 1. mai til 10. oktober. Flytteforbudet gjelder også fra pærebrannsonen til bekjempelsessonen. I Kvam kommune er all flytting av bikuber forbudt i denne perioden.

Publisert

Å flytte bikuber fra et område med plantesykdommen pærebrann representerer en risiko for å spre sjukdommen til nye områder. Derfor er det flytteforbud enkelte steder.

Oversikt over kommuner i pærebrann- og bekjempelsessoner

Hvilke kommuner som tilhører pærebrannsonen og bekjempelsessonen finner vi i forskrift om pærebrann § 3 a. og b.

Flytteforbud fra 1. mai til 10. oktober

Det er forbudt å flytte bikuber, parebifolk og bidronninger ut av områdene som tilhører pærebrannsona og bekjempelsessona i perioden fra 1. mai til 10. oktober. Tilsvarende flytteforbud gjelder også fra pærebrannsonen til bekjempelsessonen. I Kvam kommune er all flytting av bikuber forbudt i denne perioden.

Med unntak for Kvam kommune innebærer dette at

 • du kan flytte bikuber
  • fra en kommune i bekjempelsessonen til en annen kommune i bekjempelsessonen når de hører til det samme området/ligger inntil hverandre.
  • fra en kommune i pærebrannsonen til en annen kommune i pærebrannsonen når de hører til det samme området/ligger inntil hverandre.
  • fra en kommune i bekjempelsessonen til en kommune i pærebrannsonen, når de hører til det samme området/ligger inntil hverandre
 • du kan ikke flytte bikuber
  • fra en kommune i for eksempel bekjempelsessonen i Møre og Romsdal til en kommune i bekjempelsessonen i Agder.
  • fra en kommune i pærebrannsonen til en kommune i bekjempelsessonen

I samme periode er det også forbudt å flytte bikuber til arealer som ligger nærmere enn 2 km fra grensa rundt virksomheter som omsetter vertplanter for pærebrann og ligger i pærebrannsonen og bekjempelsessonen. Se oversikt over disse virksomhetene (pdf)

Unntak fra flytteforbudet

Forbudet gjelder ikke for bikuber og parebifolk etter at de har stått innesperret i 48 timer, og for bidronninger når de har stått innesperret i 48 timer og følgebiene deretter avlives før bidronningen innføres i kuben. Forbudet gjelder heller ikke for nye bikuber uten bier. 

Mattilsynet gjør oppmerksom på at innesperring i 48 timer kan føre til overoppheting av bifolket og eventuelt tap av bier. Vi anbefaler derfor birøktere som skal stenge av kuber om å sørge for god nok ventilasjon og/eller kjøling.

Mattilsynet gi tillatelse til flytting i tilfeller der det ikke representerer fare for spredning av pærebrann. Gå til søknadsskjemaet.

Regelverk

Forskrift om tiltak mot pærebrann, § 6

§ 6. Flytting av bikuber

Det er forbudt å flytte bikuber, parebifolk og bidronninger ut av områdene som tilhører pærebrannsonen og bekjempelsessonen i perioden fra 1. mai til 10. oktober. Tilsvarende flytteforbud gjelder fra pærebrannsonen til bekjempelsessonen. I Kvam kommune er all flytting av bikuber forbudt i denne perioden.
Forbudet gjelder ikke for bikuber og parebifolk etter at de har stått innesperret i 48 timer, og for bidronninger når de har stått innesperret i 48 timer og følgebiene deretter avlives før bidronningen innføres i kuben. Forbudet gjelder heller ikke for nye bikuber uten bier.
I pærebrannsonen og bekjempelsessonen er det fra 1. mai til 10. oktober forbudt å flytte bikuber til arealer som ligger nærmere enn 2 km fra grensen rundt virksomheter som omsetter vertplanter for pærebrann.
Mattilsynet kan gi tillatelse til flytting som nevnt over, når det ikke representerer fare for spredning.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no