Til hovedinnhold

Forbud mot innførsel av brukte bikuber og kubedeler fra utlandet

Se hvilket utstyr som er forbudt å innføre.

Publisert

Det er forbudt å innføre brukte bikuber og kubedeler, inkludert

  • bunnbrett
  • kasser
  • rammer uten voks
  • dronninggitter og dekkbrett
  • annet utstyr som har vært brukt i bigårder

fra utlandet. Dette er forbudt fordi utstyret kan bidra til å spre smitte hos bier. 

Unntak for utstyr til honningbehandling

Forbudet gjelder ikke brukt utstyr til honningbehandling som er rengjort og desinfisert.

Dispensasjon bare i særlige tilfeller

Du kan søke Mattilsynet om dispensasjon fra innførselsforbudet. Mattilsynet kan bare gi dispensasjon i særlige tilfeller. 
 

Regelverk

Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander