Øremerking av lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien

Alle lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien må merkes. Dette gjelder også lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien i dyrehold som er hobbypreget. 

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Opprinnelsesmerking av lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien
  2. Merking ved overdragelse til ny driftsansvarlig
  3. Merking av importert lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien

Se endringer