Lama og alpakka

Alt hold av lama og alpakka regnes som næringsrettet og må følge reglene for næringsrettet dyrehold.

Aktive regelverks­prosesser

Det er for tiden ingen aktive regelverksprosesser på lama og alpakka.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.