Til hovedinnhold

Krav til øremerking av sau og geit

Alle sauer og geiter skal øremerkes med merker som er godkjent av Mattilsynet. Dette gjelder også sauer og geiter i dyrehold som er hobbypreget.

Faglig oppdatert

Innhold på denne siden

  1. Opprinnelsesmerking av sau og geit
  2. Erstatningsmerker
  3. Øremerker skal være godkjent – ikke kunne endres eller forfalskes
  4. Merking ved overdragelse til ny driftsansvarlig
  5. Merking av importerte dyr

Se endringer

Oppdatert informasjon om at øremerker skal være godkjent

Lagt til avsnittet "Øremerker skal være godkjent – ikke kunne endres eller forfalskes"

Oppdatert informasjon om erstatningsmerker til sau og geit

Siden er oppdatert med informasjon om forebyggende tiltak for å sikre sporbarhet ved tap av ett eller begge øremerker, samt prosedyrer for erstatning av tapte eller uleselige øremerker.