Til hovedinnhold

NB! Nytt regelverkskrav fra april 2022: Selv om du skal starte opp med sau med å hente hunndyr fra kun ett dyrehold, må avsenderbesetningen være testet for mædi før du flytter sauene til deg. 

Når du vil starte med sau eller geit

Her er en oversikt over hva du må gjøre når du starter med sau eller geit.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Regler for flytting av småfe
  2. Du må registrere at du starter med småfe
  3. Krav til transportdokument når du flytter småfe
  4. Merking ved overdragelse til ny driftsansvarlig
  5. Registrering når du mottar sau eller geit
  6. Dyreholdjournal for småfe