Når du vil starte med sau eller geit

Når du starter med sau- eller geitehold, må du registrere dette hos Mattilsynet og følge reglene for flytting.

Publisert

Det er strenge regler for å flytte sau og geit. Dette er for å unngå smittespredning mellom anlegg. Du må følge disse reglene når du kjøper sau eller geit.

Regler for å flytte sau eller geit

Før du registrerer deg

Før du registrerer deg hos Mattilsynet, trenger du et produsentnummer. Dette får du ved å gjøre følgende:

 1. Kontakt ditt lokale landbrukskontor i kommunen. De gjør en kobling mellom ditt foretak og landbrukseiendommen din. Deretter opprettes det automatisk et produsentnummer til deg i produsentregisteret hos Landbrukets dataflyt.
 2. Når dette er gjort, finner du produsentnummeret ditt ved å søke på organisasjonsnummeret ditt i produsentregisteret: Produsentnummer (prodreg.no)

Små og hobbypregede dyrehold som ikke har organisasjonsnummer, trenger også et produsentnummer. De må selv kontakte Landbrukets dataflyt for å få dette. Det lages da en kobling mellom eiendom og fødselsnummer. 

Landbrukets dataflyt (landbruketsdataflyt.com) 

Slik registrerer du dyreholdet ditt

Generasjonsskifte/brukerskifte

Tar du over gårdsdriften ved generasjonsskifte? Da skal du ikke registrere dyreholdet i Mattilsynets skjematjeneste, men melde brukerskifte til husdyrregisteret@mattilsynet.no

I e-posten til husdyrregisteret må disse punktene være med:

 • Navn på tidligere eier + organisasjonsnummer, produsentnummer, telefonnummer og e-postadresse
 • Navn på ny eier + organisasjonsnummer, produsentnummer, telefonnummer og e-postadresse
 • Dato og tidspunkt for generasjonsskifte/brukerskifte

Behandlingstiden kan ta opp til 14 dager.

Registrering av nytt dyrehold

Når du har fått produsentnummer, skal du registrere dyreholdet i Mattilsynets skjematjeneste. Som driftsansvarlig skal du blant annet gi opplysninger om

 • dyreholdets plassering
 • adresse
 • driftsansvarliges navn og adresse
 • dyreart
 • produksjonsform (type drift)
 • kapasitet
 • mengde dyr
 • visse fasiliteter

Dyreholds-ID

Når du har registrert dyreholdet i Mattilsynets skjematjeneste, får du automatisk tildelt dyreholds-ID. Dette nummeret bruker du i øremerkene.

Dyreholds-IDen finner du under fanen Oversikt under oppførte tilsynsobjekter i skjematjenesten.
Dyreholds-ID finner du under fanen "Oversikt" under oppførte tilsynsobjekter i skjematjenesten.

Slik gjør du

Her registrerer du dyreholdet

Du registrerer nytt dyrehold ved å logge deg inn i Mattilsynets skjematjeneste og deretter velge skjemaet "Nytt dyrehold" i menyen.

Alternativt kan du henvende deg til lokalt avdelingskontor.

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften

Forskrift om velferd for småfe