Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Du må registrere at du starter med småfe

Når du starter med sau- eller geitehold, må du registrere dette hos Mattilsynet.

Faglig oppdatert

Skaff et produsentnummer

Før du registrerer deg hos Mattilsynet bør du skaffe deg et produsentnummer (ti siffer) hos lokalt landbrukskontor i kommunen. Produsentnummeret representerer en kobling mellom landbrukseiendom og foretak. Landbrukskontoret tildeler et produsentnummer knyttet til gårdsbruket og deg som innehaver.

Små og hobbypregede sauehold som ikke har organisasjonsnummer, skal også få produsentnummer. Det lages da en kobling mellom eiendom og fødselsnummer.

Registrer dyreholdet hos Mattilsynet

OBS! Tar du over gårdsdriften ved generasjonsskifte? Da skal du ikke registrere dyreholdet i Mattilsynets skjematjeneste, men melde brukerskifte til husdyrregisteret@mattilsynet.no. 

Når du har fått produsentnummer, skal du registrere dyreholdet i Mattilsynets skjematjeneste. Som driftsansvarlig skal du blant annet gi opplysninger om

  • dyreholdets plassering
  • adresse
  • driftsansvarliges navn og adresse
  • dyreart
  • produksjonsform (type drift)
  • kapasitet
  • mengde dyr
  • og visse fasiliteter.

Du får en Dyreholds-ID

Når du har registrert saueholdet i Mattilsynets skjematjenester, får du automatisk tildelt Dyreholds-ID. Dette nummeret bruker du i øremerkene.

Dyreholds-IDen finner du under fanen Oversikt under oppførte tilsynsobjekter i skjematjenesten.
Dyreholds-IDen finner du under fanen Oversikt under oppførte tilsynsobjekter i skjematjenesten.

Slik gjør du

Her registrerer du dyreholdet

Du rapporterer nytt dyrehold ved å logge deg inn i Mattilsynets skjematjeneste og deretter velge skjemaet "Nytt dyrehold" i menyen.

Alternativt kan du henvende deg til lokalt avdelingskontor.

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om velferd for småfe

Forskrift om velferd for småfe (FOR-2005-02-18-160)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no