Eksport av kosttilskudd

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av kosttilskudd, både fiskeoljebaserte og plantebaserte.

Faglig oppdatert

Innhold på denne siden

  1. Slik søker du om helsesertifikater for fiskebiprodukter og kosttilskudd, som ikke ligger i Mattilsynets skjematjeneste
  2. Good Manufacturing Practice
  3. Helsesertifikater ved eksport av kosttilskudd
  4. Eksport av fiskemel, fiskeolje og fiskeproteiner i bulk til humant konsum

Vær oppmerksom på:

Kosttilskudd omsettes i ferdigpakket og dosert form, og er beregnet til å inntas i små oppmålte mengder, som for eksempel kapsler, pastiller, tabletter, piller, pulverposer, ampuller, dråpeflasker og lignende former for væsker og pulver.

Fiskeoljekapsler i "storholdningspakninger" (for eksempel på 10 kg) regnes som kosttilskudd, siden oljen omsettes i dosert form.

Fiskeolje, fiskemel og fiskeproteiner i bulk til humant konsum defineres ikke som kosttilskudd. Under kan du lese mer om eksport av fiskemel, fiskeolje og fiskeproteiner i bulk til humant konsum.

Se endringer