Skip to main content

Fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum

Kinesiske myndigheter krever at produsenter av fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum listeføres i Kina.

Publisert

Mattilsynet tok imot registreringer til denne listen og oversendte registreringene til kinesiske myndigheter 1. mars 2021. Kinesiske myndigheter publiserte en ny liste med oppdateringer til de virksomhetene som var listeført fra før. 

Det kinesiske tolldepartementets (GACC) liste over listeførte produsenter av fiskemel og fiskeolje NHC (customs.gov.cn).

Nettsiden er kinesisk, men dere kan finne den norske listen for eksempel ved hjelp av et oversettelsesverktøy.

De har samtidig informert om at de krever mer dokumentasjon for å godkjenne nye virksomheter på listen. Mattilsynet er i forhandlinger med kinesiske myndigheter om vilkår for registrering av nye virksomheter.

Sertifikat for disse produktene finner du under.