Til hovedinnhold

Slik søker du om helsesertifikater for fiskebiprodukter og kosttilskudd, som ikke ligger i Mattilsynets skjematjeneste

Helsesertifikatene for fiskevarer til dyrefôr, andre fiskebiprodukter i kategori 3 og kosttilskudd ligger ikke i Mattilsynet skjematjenester. Du kan dermed ikke bruke skjematjenestene for å sende inn forhåndsmelding eller søke om sertifikat for disse varene.

Faglig oppdatert

Du kan lese om hvordan du sender inn forhåndsmelding og hvordan du søker om helsesertifikat for disse varetypene her:

Slik søker du om helsesertifikat med forhåndsmelding

Sertifikat for disse varetypene utstedes på hvitt spesialpapir. Du må derfor sende søknad om sertifikat til et sertifikatkontor. Du finner liste over aktuelle sertifikatkontorer i lenken over.  

Gebyr

Utstedelse av sertifikatet medfører et gebyr.

Gebyrer ved utstedelse av eksportdokumenter

Se endringer

Oppdatert med informasjon om forhåndsmelding

Saken er oppdatert med ny rutine for forhåndsmeldinger.